Výkonný výbor FK Radošovice, z.s.

zve své členy, všechny fanoušky a příznivce na

ČLENSKOU SCHŮZI

která se koná v sobotu 23. března 2019 v 10 hodin v restauraci Sport

Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů, kteří dosáhli věku 18-let.

Naši partneři

FK RADOŠOVICE
MENU