Veřejná sbírka na celkovou rekonstrukci kabin, tribun a zábradlí

FK_Rado_100_let_web-02(1)

Rádi bychom Vás  požádali  o pomoc k získání dotace formou finanční sbírky, kterou jsme nyní spustili, a která je  pořádána formou transparentního účtu viz informace v příloze.

Plánovaná rekonstrukce by měla odhadem dosáhnout k částce cca 9,6 mil Kč, finální projektovou dokumentaci a rozpočet již dokončuje architekt.

Pro splnění podmínek dotační výzvy je nutné využít 30% vlastních zdrojů, 70% je poté financováno plánovanou dotací.

Město Říčany nám již přislíbilo účast 15% finančních prostředků, FK Radošovice plánuje investici okolo 250 tis Kč a zbylou část bychom rádi vybrali na základě této sbírky.

Tímto bychom Vás poprosili o jakýkoliv příspěvek, případné sdílení mezi přátele, známé či uvítáme jakoukoliv formu pomoci ať již odbornou, technickou  či referenční.

Doufáme, že se Vám plánovaný projekt líbí, a že se nám společnými silami podaří dosáhnout úspěchu.

 

Naši partneři

FK RADOŠOVICE
MENU